Tumblelog by Soup.io
 • badsamaritan
 • greendaemon
 • likearollingstone
 • heyjude
 • bazant
 • halucine
 • strikeapose
 • iamiam
 • raksakorikofalapatorius
 • triviality
 • eh-hee
 • fyeahwhatever
 • myc
 • pure-bliss
 • dontaskmewhy
 • Ssss
 • peper
 • szaaatan
 • grotesque
 • dreamlike
 • elleri
 • gilba
 • shampain
 • primavera
 • unitedsoupsfilm
 • iloveMeryl
 • sluttypumpkin
 • eowyn
 • rigidigi
 • olawie
 • ciara
 • rihannnna
 • tygryswpaski
 • kanyewestt
 • nickiminaj
 • madasahatter
 • creepydoughnut
 • sandy1918
 • guyver
 • Yerrda
 • godiva
 • themonster
 • julart
 • inspiration-emotions
 • liwiadruzylla
 • wiolonczelistka
 • cardboardbox
 • urszulka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

1533 cfb1
Reposted fromoutline outline viapodprzykrywka podprzykrywka
8842 3c70 500
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola

June 22 2017

5361 7ca7
Reposted fromadaamanth adaamanth vialenka024 lenka024
5677 a844
Reposted fromLittleJack LittleJack vialenka024 lenka024
9117 d4bf 500
6135 a329
Reposted frommaking-love making-love viakrolik krolik

June 20 2017

2438 b490
Reposted fromtfu tfu viakfiati kfiati
4167 eb06 500
Reposted fromdominik dominik viakfiati kfiati
3328 abf6 500
1775 4928 500

nicedawg:

James Dean - antique victrola and records

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viachlodnawdowa chlodnawdowa
6395 2c9d
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaretro-girl retro-girl
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaaskman askman
6638 a7bb
Reposted fromkarahippie karahippie
8837 4d7a 500

Gaetano Previati, Women Smoking Hashish

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazvr zvr
8429 8bac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl