Tumblelog by Soup.io
 • badsamaritan
 • greendaemon
 • likearollingstone
 • heyjude
 • bazant
 • halucine
 • strikeapose
 • iamiam
 • raksakorikofalapatorius
 • triviality
 • eh-hee
 • fyeahwhatever
 • myc
 • pure-bliss
 • dontaskmewhy
 • Ssss
 • peper
 • szaaatan
 • grotesque
 • dreamlike
 • elleri
 • gilba
 • shampain
 • primavera
 • unitedsoupsfilm
 • iloveMeryl
 • sluttypumpkin
 • eowyn
 • rigidigi
 • olawie
 • ciara
 • rihannnna
 • tygryswpaski
 • kanyewestt
 • nickiminaj
 • madasahatter
 • creepydoughnut
 • sandy1918
 • guyver
 • Yerrda
 • godiva
 • themonster
 • julart
 • inspiration-emotions
 • liwiadruzylla
 • wiolonczelistka
 • cardboardbox
 • urszulka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

8474 f7a8
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
6590 3b72
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viadeeper deeper
8475 a5c6
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
4563 3cd5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
6055 45e6 500
Reposted fromlubje lubje viabeinthe beinthe
2171 7481
Reposted fromrainles rainles viairmelin irmelin
7567 67c3
2236 fd1f
Reposted fromkarahippie karahippie viagrzej grzej

October 20 2017

0008 3bd6 500
Reposted fromidiod idiod viaaniuszka aniuszka
1041 e7d0 500
3552 af3b
Reposted fromEkran Ekran viahalucine halucine
0943 7df3
Reposted frommarfi marfi viaTARDIS TARDIS
8688 5039 500

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl