Tumblelog by Soup.io
 • badsamaritan
 • greendaemon
 • likearollingstone
 • heyjude
 • bazant
 • halucine
 • strikeapose
 • iamiam
 • raksakorikofalapatorius
 • triviality
 • eh-hee
 • fyeahwhatever
 • myc
 • pure-bliss
 • dontaskmewhy
 • Ssss
 • peper
 • szaaatan
 • grotesque
 • dreamlike
 • elleri
 • gilba
 • shampain
 • primavera
 • unitedsoupsfilm
 • iloveMeryl
 • sluttypumpkin
 • eowyn
 • rigidigi
 • olawie
 • ciara
 • rihannnna
 • tygryswpaski
 • kanyewestt
 • nickiminaj
 • madasahatter
 • creepydoughnut
 • sandy1918
 • guyver
 • Yerrda
 • godiva
 • themonster
 • julart
 • inspiration-emotions
 • liwiadruzylla
 • wiolonczelistka
 • cardboardbox
 • urszulka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

3089 d33d 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagabrielle gabrielle

December 05 2017

3227 2dc5
Reposted fromhysterie hysterie viacorazmniej corazmniej
2133 7c9c 500
Reposted from1911 1911 viauaremyheaven uaremyheaven
Reposted fromgruetze gruetze vialaluna laluna
6686 4ac7 500
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viakomplikacja komplikacja
Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – Metro 2033
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
0549 ffae 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viakomplikacja komplikacja
0488 b0e0 500

Morrissey
June 1984

Reposted fromfresia fresia viacholera cholera
6444 8e1b 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viacholera cholera

December 04 2017

9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viametafnord metafnord
8958 5a26
Yup, your shit
Reposted fromnostalgia nostalgia viametafnord metafnord
0380 0949
Reposted from9finger 9finger viametafnord metafnord
6829 07f2
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viametafnord metafnord
9047 2234 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viametafnord metafnord
Reposted fromgruetze gruetze viametafnord metafnord
4470 7846
Reposted fromshimapan shimapan viazurawianiaczka zurawianiaczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl